आधार जीवाला वाटावा, Aadhar Jivala Vatava

वय तर माझे सोळा सत्रा
स्वभाव अगदी भोळा भित्रा

आधार जीवाला वाटावा
असा कुणी मज भेटावा


जो येतो तो भवती फिरतो
सौंदर्याचे कौतुक करतो
हा त्रास जयाने निपटावा
असा कुणी मज भेटावा


कुणी म्हणे मज गुलाब हसरा
कुणी म्हणे मज गुणी शर्करा
अभिमान जयापुढे फिकटावा
असा कुणी मज भेटावा

ब्रम्हचारी मज देतो टॉफी
गृहस्थ पाजितो काळी कॉफी
पण संसार जयासी थाटवा
असा कुणी मज भेटावा

एकोणिस वा वीस वयाचा
मलाच राहील वचक जयाचा
मन पतंग त्याने काटावा
असा कुणी मज भेटावा

No comments:

Post a Comment