आज मी आळविते केदार, Aaj Mi Aalavite Kedar

फुले स्वरांची उधळित भवती गीत होय साकार
आज मी आळविते केदार !

गोड काहि तरि मना वाटले
अबोध सुंदर भाव दाटले
मुखी मनोगत सहज उमटले कंपित होता तार

फिरत अंगुली वीणेवरती
मौनातुनी संवाद उमलती
स्वरास्वरांवर लहरत जाती भावफुले सुकुमार

जे शब्दांच्या अतीत उरते
स्वरांतुनी या ते पाझरते
एक अनामिक अर्थ घेतसे स्वरांतुनी आकार

No comments:

Post a Comment