आज या एकांत काली, Aaj Ya Ekant Kali

आज या एकांत काली, मीलनाची पर्वणी

दूर का तू साजणी, दूर का तू साजणीसोड खोटा राग रुसवा, हा बहाणा काय फसवा

लाजरी मूर्ती तुझी ही, अधिक वाटे देखणी


देखणी हे साजणी, दूर का तू साजणीदो जीवांच्या संगतीने फुलून येती फूल पाने

दिवस होई रात्र येथे, रात्र वाटे चांदणी

चांदणी हे साजणी, दूर का तू साजणीहे गुलाबी धुंद कोडे, बोल थोडे, हास थोडे

स्वप्नवेड्या प्रियकराची ऐक वेडी मागणी

मागणी हे साजणी, दूर का तू साजणी

No comments:

Post a Comment