अग पोरी संबाल दर्याला

अग पोरी, संबाल दर्याला तुफान आयलंय भारी

लाट प्रितीची, भन्नाट होऊन आभालि घेई भरारीनाय भिनार ग, येऊ दे पान्याला भरती

माज्या होरीचं, सुकान तुज्याच हाती


नाव हाकीन मी, कापीत पाऊसधारा

मनि ठसला रं, तुजा ह्यो मर्दानि तोरा

जाल्यांत गावली सोनेरि मासली

नको करू शिर्जोरीतुज्या डोल्यांत ग, घुमतोय वादलवारा

तुज्या भवती रं, फिरतोय मनाचा भौरा

तुला बगून ग, उदान आयलंय मनाला

तुज्या पिर्तीचं, काहूर जाली जिवाला


सुटणार नाय ग, तुटणार नाय ग

तुजी नि माजी जोरीमी आनिन तुला, जर्तारी अंजीरि सारी

मला पावली रं, पिर्तीचि दौलत न्यारी

मी झुंजार ! साजिरि तू माजि नौरी

तुज्या संगतीनं, चाखीन सर्गाची गोरी

थाटांतमाटांत गुल्लाबी बंगला-

बांदूया दर्याकिनारी

No comments:

Post a Comment