आज गूज सांगते तुला, Aaj Guj Sangate Tula

आज गूज सांगते तुला
छंद एक लागला मला
पहाटची उठुन मी, उगिच चुंबिते फुला फुला

धुक्यात धुंद हिंडते, स्वप्नलोक धुंडते
हळुच फुंक घालुनी, फुलविते दला-दला

फुलापरीस कोमले, चुंबितेस तू फुले
सुगंध त्या फुलातला या मनात कोंदला

त्या फुलात कल्पना दावि दोन लोचना
याही लोचनास सखी, तोच ध्यास लागला

No comments:

Post a Comment