आज गोकुळात रंग, Aaj Gokulat Rang

आज गोकुळात रंग खेळतो हरी;
राधिके, जरा जपून जा तुझ्या घरी !

तो चटोर चित्तचोर वाट रोखतो
हात ओढुनी खुशाल रंग टाकतो
रंगवून रंगुनी गुलाल फासतो
सांगते अजूनही तुला परोपरी !

सांग श्यामसुंदरास काय जाहले ?
रंग टाकल्याविना कुणा न सोडिले:
ज्यास त्यास रंग रंग रंग लागले !
एकटीच वाचशील काय तू तरी !

त्या तिथे अनंगरास रंगला;
गोपगोपिकांसवे मुकुंद दंगला;
तो पहा मृदुंग मंजिऱ्यात वाजला
हाय ! वाजली फिरून तीच बासरी !

No comments:

Post a Comment