आमचा राजू का रुसला, Aamcha Raju Ka Rusala

रुसु बाई रुसु कोपऱ्यात बसु
आमच्यासंगे बोला आता, ढिश्यू, ढिश्यू, ढिश्यू
हाहा ..... ही ही ....... हो हो
आता तुमची गट्टी फू
आल बाल बारा वर्षं बोलू नका कोणी
चॉकलेट नका दाखवू हं, तोंडाला सुटेल पाणी

आमचा राजू का रुसला, आमचा राजू का रुसला
सांगशील का माझ्या कानी राग तुझा कसला ?

गाल गोबरे गोरे गोरे, लबाड डोळे दोन टपोरे
आनंदी या चंद्रमुखाचा, उदास का दिसला
राग तुझा कसला, आमचा राजू का रुसला

बावन पत्ते बांधु बाळा, शर्यत खेळू घोडा घोडा
घरादाराला खेळवणारा झाला हिरमुसला
राग तुझा कसला, आमचा राजू का रुसला

चिमणी खाई मोती-दाणे, गोड कोकीळा गाई गाणे
अल्लड भोळा गवई माझा, अबोल का बसला
राग तुझा कसला, आमचा राजू का रुसला

No comments:

Post a Comment