आमची माती आमची माणसं, Aamchi Mati Aamchi Manas

ही काळी आई, धन-धान्य देई
जोडते मनांची नाती...

आमची माती आमची माणसं