आज उदास उदास दूर, Aaj Udas Udas Dur

आज उदास उदास दूर पांगल्या साउल्या

एकांताच्या पारावर हिरमुसल्या डहाळ्याकाही केल्या करमनां, कसा जीवच लागंना

बोलघेवडी साळुंकी, कसा शब्द ही बोलंना


असा रुतला पुढ्यात भाव मुका जीवघेणाचांदण्याची ही रात, रात जळे सुनी सुनी

निळ्या आसमानी तळ्यांत लाख रूतल्या ग गवळणी

दूर लांबल्या वाटेला रूखी रूखी टेहाळणी

दूर गेले घरधनी बाई, दूर गेले धनी

No comments:

Post a Comment