आज एकांतात हळवी, Aaj Ekantat Halavi

आज एकांतात हळवी वेदना गंधीत झाली

अंगप्रत्यंगात हलके चांदण्यांची हाक आलीआर्जवी डोळ्यांत माझे गीत रेंगाळून होते

त्याच डोळी हळद होरी रात्र शृंगारात न्हाली
ती दिवा विझवून होती, मी पहाटे जागलो

ठेऊनी ओळी दिव्यांच्या ती पुढे मार्गस्थ झालीएकदा हिरव्या ऋतूचा बहर स्वप्नांतून आला

हरवल्या दिवसास माझ्या साक्ष कवितेची मिळाली

No comments:

Post a Comment