आज आपुल्या प्रथम प्रितीचा, Aaj Aapulya Pratham

आज आपुल्या प्रथम प्रितीचा संगम हा झाला
प्रेमफुलांच्या गळ्यात घालुनि हिंडुया माळा ॥

नाचति झाडे, नाचति हो वेली,
रानपाखरे वेडी झाली !
पृथ्वीवरती स्वर्ग धरेला,
भेटाया आला !

पहा कोयना इकडून येई
समोरून ही कृष्णामाई !
प्रीतीसंगम सखे असा हा,
जगामध्ये पहिला !

No comments:

Post a Comment