आई व्हावी मुलगी माझी, Aai Vhavi Mulagi Majhi

आई व्हावी मुलगी माझी, मी आईची व्हावे आई

नको बोलणी खारट, आंबट, विटले विटले बाईसूर्यापूर्वी उठा सकाळी, चहा ऐवजी दूध कपाळी

आंघोळीच्या वेळी चोळा, डोईस शिक्केकाई
'केस कोरडे कर ग पोरी', सात हात त्या जटा विंचरी

'नको पावडर दवडू बाई', कोकलते ही आईशाळेनंतर पुन्हा शिकवणी, रोजचीच ती फुका जाचणी

लहान भावादेखत अगदी कान पकडते बाई

No comments:

Post a Comment