आई माझी कोणाला पावली, Aai Majhi Konala Pavali

आई माझी कोणाला पावली गो कोणाला पावली

पावली कोली लोकायाला गो कोली लोकायाला

आई माझी एकोरी एकोरी गो आई माझी एकोरी एकोरी

आई तुझी लोनावल्याची वाट गो लोनावल्याची वाट

आई तुझं मलवली ठेसन गो मलवली ठेसन


आई तुझा गुल्लालु डोंगर गो गुल्लालु डोंगर

आई तुझा डोंगर कुणी बांधिला गो डोंगर कुणी बांधिला

बांधिला पाच पांडवांनी गो भीमा बांधवांनी

आई तुझं देऊळ कुणी बांधिलं गो देऊळ कुणी बांधिले

बांधिलं पाच पांडवांनी गो अर्जुन बांधवांनी

आई माझी कोंबऱ्यावर बैसली गो कोंबऱ्यावर बैसली

आई तुला नवस काय काय बोलु गो नवस काय काय बोलु

No comments:

Post a Comment