अजून उजाडत नाही

अजून उजाडत नाही ग !शून्य उभे या उगमापाशी शून्यच केवळ अंती ग

अज्ञाताच्या प्रदेशातली संपेना भटकंती ग

अज्ञानाच्या सौख्याचाही इथे दिलासा नाही ग


अंतरातल्या विश्वासाची आता नुरली द्वाही ग

अजून उजाडत नाही ग !गूढ सावल्या काही हलती देहाला ओलांडून ग

सरकत येते अंधाराची लाट अंगणी दाटून ग

जिथवर पणती तिथवर गणती, थांग तमाचा नाही ग

आडून आडून साद घालते अदृष्यातील काही ग

अजून उजाडत नाही ग !


No comments:

Post a Comment