अ आ आई, म म मका

मी तुझा मामा दे मला मुकाप प पतंग आभाळात उडे

ढ ढ ढगांत चांदोमामा दडे


घ घ घड्याळ, थ थ थवा

बाळ जरि खट्याळ, तरि मला हवाह ह हम्मा गोड दूध देते

च च चिऊ अंगणात येते

भ भ भटजी, स स ससा

मांडिवर बसा नि खुदकन हसाक क कमळ पाण्यावर डुले

ब ब बदक तुरुतुरु चाले


ग ग गाडी झुक झुक जाई

बाळ माझे कसे गोड गाणे गाई


No comments:

Post a Comment