आज सुगंध आला लहरत, Aaj Sugandh Aala Laharat

आज सुगंध आला लहरत !

जेवि उपवनी माधवी
मी तेवी धुंद !

मधुमासातील सुख नवे तैसा
हा वाहे आनंद माझा !

No comments:

Post a Comment