आले वयात मी बाळपणाची,Aale Vayat Mi Balpanachi

आले वयात मी, बाळपणाची संगत सुटली
गोऱ्या गाली प्रीतिची लाली अवचित उठली !

निशिदिनी, बाइ, मी मनामध्ये तळमळते
ही नवखिच कसली हुरहुर मज जाळते
जिव होतो गोळा
झोप नाही डोळा
येतो दाटुन गळा
सख्यासोबतिणींची मला संगत नकोशी वाटली !

तू जिवलग माझा, बाळपणातिल मैत्र
बोल हसुन जरा, बघ, फुलांत नटला चैत्र
एका ठायी बसू
गालागालांत हसू
डोळा मोडून पुसू
चारी डोळे भेटता दोन मने एकवटली !

No comments:

Post a Comment