अता राहिलो मी जरासा,Ata Rahilo Mi Jarasa

अता राहिलो मी जरासा जरासा
उरावा जसा मंद अंती उसासा

कसा कोरडा कोरडा जन्म गेला
कसा रोज मी पीत गेलो पिपासा

कसे ओठ तू बंद केलेस माझे
करावा कसा आसवांनी खुलासा ?

असे हे कसे जीवनाचे दिलासे ?
दिलाशांस मी देत आहे दिलासा !

No comments:

Post a Comment