अनंता अंत नको पाहू, Ananta Anta Nako Pahu

आलासी तू ऐकूनि धावा, काय तुला देऊ ?
अनंता, अंत नको पाहू

अतिथी अचानक आश्रमि आले, ज्या समयी नच काही उरले
तशात म्हणती भूक लागली, कशि मी समजावू ?

दहि दूध लोणी मागु नको रे, रिते घडे तुज दिसतिल सारे
धुतल्या थाळीवरी पान ते नकोस तू ठेवू

कसे मागसी इतुके देवा? मजसि गमे ना कुठला कावा
योगेश्वर तू अंतर्ज्ञानी थोरवि किति गाऊ ?No comments:

Post a Comment