अनुबंध, Anubandh

चालले होते सुखाने, वाहे उधाण वारे
पाऊले नेती कुठे ? हे रस्ते- अनोळखी सारे
कोणता करार ज्याचे बंधन झाले...
जीवघेणा हाच बंध...
अनुबंध !No comments:

Post a Comment