अचला विचला दाविल तव, Achala Vichala Davil Tav

अचला विचला, दाविल तव अचुक पद मार्गाला ॥

दिसत पंथ बहु, संशय आला; अचल धर्म तव प्रेमाला ॥

No comments:

Post a Comment