अर्थशून्य भासे मज हा कलह Artha Shunya Bhase Maj Ha

अर्थशून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा
धर्म न्याय नीति सारा खेळ कल्पनेचा

ध्यास एक हृदयी धरुनी स्वप्न रंगवावे
वीज त्यावरी तो पडुनी शिल्प कोसळावे !
सर्वनाश एकच दिसतो नियम या जगाचा

दैव ज्यास लोभे त्याला लाभ वैभवाचा
दैव कोप येता भाळी सर्वनाश त्याचा
वाहणे प्रवाहावरति धर्म एक साचा


L - वसंत कानेटकर
M - पं. जितेंद्र अभिषेकी
S - आशालता वाबगावकर
नाटक - मत्स्यगंधा (१९६४)

No comments:

Post a Comment