कृष्णे वेधिली KRUSHNE VEDHILE

कृष्णे वेधिली विरहिणी बोले |

चंद्रमा करितो उबारा गे माय |

न लावा चंदनु अंगीं न घाला विंजणवारा |

हरिविणे शून्य शेजारु गे माये ||१||

माझे जीवीचें तुम्ही कां वो नेणां |

माझा बळिया तो पंढरीराणा वो माय ||धृ||

नंदनंदनु घडी घडी आणा |

तयावीण न वांचती प्राणा वो माये |

बापखुमादेविवरू विठ्ठलु गोविंदु |

अमृतपान गे माये ||३||

Lyrics -संत ज्ञानेश्वर SANT GYANESHWAR

No comments:

Post a Comment