ही रात सवत बाई HI RAT SAVAT BAI

ही रात सवत बाई

सजणास येऊ नच देई

फुलशेज जिवाची केली

चांदवा नयनींचा केला

दस लाख चंद्रज्योती

अंती अशा निमाल्या

हे दु:ख कशी ग साहु

बांका वसंत आला

Singer -पं. मल्लिकार्जून मन्सूर PANDIT.MALLIKARJUN MANSUR

No comments:

Post a Comment