हे कुठवर साहू HE KUTHWAR SAHU

सरणार कधी रण प्रभु तरी
हे कुठवर साहू घाव शिरी?

दिसू लागले अभ्र सभोंती
विदीर्ण झाली जरि ही छाती
अजून जळते आंतर-ज्योती
कसा सावरू देह परि?

होय तनूची केवळ चाळण
प्राण उडाया बघती त्यातुन
मिटण्या झाले अधीर लोचन
खड्‍ग गळाले भूमिवरी

पावन-खिंडित पाउल रोवुन
शरीर पिंजे तो केले रण
शरणागतिचा अखेर ये क्षण
बोलवशिल का आता घरी?

Lyrics -कुसुमाग्रज KUSUMAGRAJ
Music -पं. हृदयनाथ मंगेशकर PANDIT.HRUDAYNAT MANGESHAKAR
Singer -लता मंगेशकर LATA MANGESHAKAR

No comments:

Post a Comment