दूर कुठे चंदनाचे DUR KUTHE CHANDANACHE

दूर कुठे चंदनाचे बन जळते
तुला कळते ग मला कळते!

जाळ धावूनिया येता होरपळे अंग
शीतलशा सुगंधाने निवे अंतरंग
सुखावते कधी, कधी तळमळते
तुला कळते ग मला कळते!

दैवदत्त शाप आहे चंदनाच्या बना
जळल्यावाचून त्याचा उभा जन्म सुना
दु:खभोग भोगताना मुक्‍ती मिळते
तुला कळते ग मला कळते!

तुलामला चंदनाचा जन्म लाभला
अशा चंदनपणाला जीव लोभला
उगाळता, जळताही दरवळते
तुला कळते ग मला कळते!


Lyrics -शांता शेळके SHANTA SHELAE
Music -यशवंत देव YASHAWANT DEV

No comments:

Post a Comment