पाऊस दाटलेला Paus Datalela


पाऊस दाटलेला....
पाऊस दाटलेला,
माझ्या घरावरी हा
दारास भास आता,
हळूवार पावलांचा

गवतास थेंब सारे
बिलगून बैसलेले
निथळून साचलेले,
तळवा भिजेल आता,
हळूवार पावलांचा

झाडावरुन पक्षी, सारे उडून गेले
जेव्हा भिजून गेले,
पंखात नाद त्यांच्या
हळूवार पावलांचा

पाऊल वाट सारी,
रात्री भिजून गेली
विसरुन तीच गेली,
ओला ठसा कुणाच्या
हळूवार पावलांचा

Lyrics - सौमित्र SOUMITRA
Music - मिलिंद इंगळे MILIND INGALE
Singer - मिलिंद इंगळे MILIND INGALE
Movie / Natak / Album - गारवा GARAVA

No comments:

Post a Comment