माऊली विठ्ठल MAULI VITHHAL - Lai Bhari
विठ्ठल  विठ्ठल   विठ्ठल   विठ्ठल
विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल हो

तुला साद आली तुझ्या लेकरांची
अलंकापुरी आज भारावली

वसा वारीचा घेतला पावलांनी
आम्हा वाळवंटी  तुझी सावली

गळाभेट घेण्या भीमेची निघाली
तुझ्या नाम घोषात इंद्रायणी

विठ्ठल  विठ्ठल   विठ्ठल   विठ्ठल
विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल हो

भिड़े आसमंती ध्वजा वैष्णवांची
उभी पंढरी आज नादावली

तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी
जीवाला तुझी आस गा लागली

जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तु
आम्हा लेकरांची विठू माऊली

माऊली माऊली माऊली माऊली
माऊली माऊली माऊली रूप तुझे

माऊली माऊली माऊली माऊली
माऊली माऊली माऊली

विठ्ठल  विठ्ठल   विठ्ठल   विठ्ठल
विठ्ठल  विठ्ठल   विठ्ठल   विठ्ठल

चालतो रे तुझी वाट रात्रंदिनी
घेतला पावलांनी वसा

टाळ घोषातूनी साद येते तुझी
दावते वैष्णवांना दिशा

दाटला मेघ तू सावळा
मस्तकी चंदनाचा टिळा

लेउनी तुळशी माळा गळा या
पाहसी वाट त्या राऊळा

आज हारपलं देहभान
जीव झाला खुळा बावळा

पाहण्या गा तुझ्या लोचनात
भाबड्या लेकरांचा लळा

भिड़े आसमंती ध्वजा वैष्णवांची
उभी पंढरी आज नादावली

तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी
जीवाला तुझी आस गा लागली

जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तु
आम्हा लेकरांची विठू माऊली

माऊली माऊली माऊली माऊली
माऊली माऊली माऊली रूप तुझे

माऊली माऊली माऊली माऊली
माऊली माऊली माऊली रूप तुझे

विठ्ठल  विठ्ठल   विठ्ठल   विठ्ठल
विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल

विठ्ठल  विठ्ठल   विठ्ठल   विठ्ठल
विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल

विठ्ठल  विठ्ठल   विठ्ठल   विठ्ठल
विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल  विठ्ठल

चालला गजर जाहलो अधीर
लागली नजर कळसला

पंचप्राण हे तल्लीन
आता पाहीन पांडुरंगाला

देखीला कळस डोइला तुळस
धावितो चंद्रभागेशी

समीपही दिसे पंढरी
याच मंदिरी माऊली माझी

मुख दर्शन व्हावे आता
तु सकल जगाचा त्राता

घे कुशीत गा माऊली तुझ्या
पायरी ठेवतो माथा

माऊली माऊली माऊली माऊली
माऊली माऊली माऊली रूप तुझे

माऊली माऊली माऊली माऊली
माऊली माऊली माऊली रूप तुझे

चालला गजर जाहलो अधीर
लागली नजर कळसला

पंचप्राण हे तल्लीन
आता पाहीन पांडुरंगाला

देखीला कळस डोइला तुळस
धावितो चंद्रभागेशी

समीपही दिसे पंढरी
याच मंदिरी माऊली माझी

मुख दर्शन व्हावे आता
तु सकल जगाचा त्राता

घे कुशीत गा माऊली तुझ्या
पायरी ठेवतो माथा

माऊली माऊली माऊली माऊली
माऊली माऊली माऊली

पुंडलिका वरदे हारि विठ्ठल
श्री ज्ञानदेव तुकाराम

पंढरीनाथ महाराज की जय


Lyrics -GURU THAKUR गुरु ठाकुर
Music -AJAY ATUL अजय अतुल
Movie / Natak / Album -LAI BHAARI लई भारी  

No comments:

Post a Comment