आला थंडीचा महिना AALA THANDICHA MAHINAआला थंडीचा महिना
झटपट शेकोटी पेटवा
मला लागलाय खोकला
मला लागलाय खोकला
मधाचं बोट कुनी चाखवा
मला लागलाय खोकला

आला थंडीचा महिना
झटपट शेकोटी पेटवा
मला लागलाय खोकला
मला लागलाय खोकला
मधाचं बोट कुनी चाखवा
मला लागलाय खोकला

कोवळ्या मनातं इनलय
नाजूक पिरतीच जाळं
काही सुचंना बाई मी
करतेया भलतंच चाळं
रोज सपनात येतंय
रोज सपनात येतंय
करतेया भलतंच चाळं
त्याच्या साथींनी मांडलाय
झोप लागं ना बाई गं
झोप लागं ना बाई गं  
सख्याला निरोप पाठवा
मला लागलाय खोकला

तुमच्या साठीचं आले
मोडून माझं मी लग्न
द्या सोडून घर दार
चला जी माझ्या मागनं
असं किती चालायचं
नुस्तच दुरून बघणं
तुमच्या वाचुन झालया
मला बी अवघड जगणं
लै वाढलया दुखणं
लै वाढलया दुखणं
खात्रीचा हकीम मागवा
मला लागलाय खोकला

मोठा दिसतो पावणं
किती तुला सांगावं
घ्या पुढ्यात मजला
प्रेमानं कुरवाळा वो
पाया पडते मी तुमच्या
थोडंसं ऐकाल का वो

कसं मायेचं पाखरू
कसं मायेचं पाखरू
झोपलया हलवून उठवा
मला लागलाय खोकला

आला थंडीचा महिना
झटपट शेकोटी पेटवा
मला लागलाय खोकला
मधाचं बोट कुनी चाखवा

Lyrics-दादा कोंडके DADA KONDAKE
Music -राम लक्षुमण RAM LAKSHAMAN
Singer -उषा मंगेशकर USHA MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album -ह्योच नवरा पाह्यजे HYOCH NAVARA PAHIJE

No comments:

Post a Comment