तुझ्या एका हाकेसाठी TUZYA EKA HAKESATHI

तुझ्या एका हाकेसाठी किती बघावी रे वाट
माझी अधीरता मोठी तुझे मौन ही अफाट

तुझ्या एका हाकेसाठी उभी कधीची दारात
तुझी चाहूल ही नाही होते माझीच वरात

तुझ्या एका हाकेसाठी हाक मीच का घालावी
सातसुरांची आरास मीच मांडून मोडावी

आले दिशा ओलांडून दिली सोडून रहाटी
दंगा दारात हा माझा तुझ्या एका हाकेसाठी

Lyrics - पद्मजा फेणाणी जोगळेकर PADMAJA FENANI JOGALEKAR
Music -यशवंत देव YASHWANT DEV
Singer -यशवंत देव YASHWANT DEV
Movie / Natak / Album -ही शुभ्र फुलांची ज्वाला HI SHUBHR FULANCHI JWALA

No comments:

Post a Comment