पुन्हा पावसाला PUNHA PAVASALAपुन्हा ढग दाटून येतात, पुन्हा आठवणी जाग्या होतात
तिचे माझे सारेच पावसाळे, माझ्या मनात भिजून जातात
पुन्हा पाऊस ओला ओला, पुन्हा पाऊस बांधून झूला
तिच्याकडले उरले झोके, परत करतो माझे मला
पुन्हा पाऊस खूप ऐकतो, पुन्हा पाऊस खूप बोलतो
त्याच्या माझ्या गप्पांमधले तिचे थेंब अलगद झेलतो
पुन्हा पावसाला सांगतो मी, पुन्हा पावसाशी बोलतो मी
माझे तिचे आठवण थेंब, पुन्हा पावसालाच मागतो मी

पुन्हा पावसालाच सांगायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे
कुणाला किती थेंब वाटायचे
कुणाला किती थेंब वाटायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे

मऊ कापसाने दरी गोठली
मऊ कापसाने दरी गोठली
ढगांनी किती खोल उतरायचे
ढगांनी किती खोल उतरायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे


घराने मला आज समजावले
घराने मला आज समजावले
भिजूनी घरी रोज परतायचे
भिजूनी घरी रोज परतायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे

तुझी आसवे पाझरु लागता
तुझी आसवे पाझरु लागता
खर्‍या पावसाने कुठे जायचे
खर्‍या पावसाने कुठे जायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे
कुणाला किती थेंब वाटायचे
कुणाला किती थेंब वाटायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे
पुन्हा पावसालाच सांगायचे


Lyrics -सौमित्र SAUMITR
Music -मिलींद इंगळे MILIND INGALE
Singer -मिलिंद इंगळे MILIND INGALE
Movie / Natak / Album -गारवा  GARAVA

No comments:

Post a Comment