काय ग सखु KAY G SAKHU

काय ग सखु
बोला दाजीबा
काय ग सखु बोलू का नकु
घड़ीभर जराशी थांबशील कां ?
गोड गोड माझ्याशी  बोलशील कां ?
काय ग सांगू बाई ,लई मला घाई
दाजीबा थांबायला येळच न्हाई 
येळच न्हाई  ?
दाजीबा थांबायला येळच न्हाई 

डोईवर घेऊन चाललीस काई ?
डोईवर पाटी ,पाटित भाकरी
भाकरीवर तांब्या 
तांब्यात  दूध हाय गाईचं 
गाईचं व घेता का दाजीबा वाईचं 
काय ग सखु
बोला दाजीबा

काय ग सखु रागवू नकु
घड़ीभर जरा थांबशील कां
चाललीस कुठ तू सांगशील कां
रानाच्या वाटं घेताय भेट 
दाजीबा तुमच वागणंच खोटं  
वागणंच खोटं !

पहाटेच्या  पारी तूं चललीस कुठं 
पहाटेच्या पारी उठुन लौकरी
घेऊन न्याहरी
जाते मी पेरुच्या बागात
बागात व येऊ नका दाजीबा रागात

काय ग सखु ?
बोला दाजीबा !
आडवा तू येऊ नको
पाठं  पाठं  जाऊ नको घरला जा
लई वंगाळ बाई ,हिचा राग ठावा न्हाई
अरं जा जा जा जा जा

काय ग सखु घाबरू नकु
घड़ीभर जरा थांबशील कां
मनातं काय तुझ्या सांगशील कां 
काय ग सांगू बाई कसचं होतं  
मनातं माझ्या भलतंच  येतं  
काय ग सखु तुझ्या मनातं येतं  
दुखतयां कुठं कळंना नीट    
लाज मला वाटं
दाजीबा तुम्हाला माहित
माहित व येता का दाजीबा आमराईत
चल ग सखु
जावा दाजीबा
अहो ! जावा दाजीबा


Lyrics - दादा कोंडके DADA KONDAKE
Music -राम कदम RAM KADAM
Singer -लता मंगेशकर LATA MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album -सोंगाड्या SONGADYA

No comments:

Post a Comment