ही युगायुगांची नाती HI YUGAYUGANCHI NATI

ही युगायुगांची नाती, हळव्या प्रेमाची महती

सागर ही थांबे तेव्हा त्या एका थेंबासाठी

अधिऱ्या लहरी तालावरी नाचती

मेघांच्याही मनी कसे सातरंग हासती

वारा हळवा झुळूझुळू वाहतो

मोहरून पाण्यामध्ये प्रतिबिंब पाहतो

लाटा सागराला साद देती


रुपेरी वाळूवरी सोनियाचा बंगला

बांधताना प्रीतीमध्ये जीव माझा गुंतला

सागरी तळाशी एक वेडा शिंपला

घरकुल मोतियांनी सजवाया थांबला

दे ना प्रेमधारा तूच स्वाती

Music -अशोक पत्की, ASHOK PATKI
Singer -अनुराधा पौडवाल - सुरेश वाडकर ANURADHA PAUDAWAL-SURESH WADAKAR
Movie / Natak / Album -वाजवा रे वाजवा VAJAVA RE VAJAVA 

No comments:

Post a Comment