छंद तुझा मजला CHHAND TUZA MAJALA

छंद तुझा मजला का मुकुंदा लावियला

अशी कशी रे मी, भुलले सांग तुला

संसारी माझ्या येउनिया का ऐसा

हरि का केला घात पुरा,

का असा रे घननीळा

कशास झाले सासुरवाशीण मी रे

उठता बसता तुझेच चिंतन

कुणा म्हणू रे मम स्वामी, नकळे मी

जोवरी तू मनि माझ्या

Lyrics -मो. ग. रांगणेकर MO.G.RANGANEKAR
Music -मा. कृष्णराव MA.KRUSHNRAW
Singer -ज्योत्‍स्‍ना भोळे JYOTSNA BHOLE
Natak -एक होता म्हातारा EK HOTA MHATARA

No comments:

Post a Comment