भाळी अर्धचंद्र BHALI ARDHCHANDRA
भाळी अर्धचंद्र, माथी शुभ्र गंगा
भाळी अर्धचंद्र, माथी शुभ्र गंगा
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म
भाळी अर्धचंद्र, माथी शुभ्र गंगा
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म

गळा सर्पमाळा ल्याला व्याघ्रांबर
गळा सर्पमाळा ,गळा सर्पमाळा
त्याला व्याघ्रांबर

शिव तो शंकर, सत्य तोचि
शिव तो शंकर, सत्य तोचि

शंख शिंग नाद, गर्जे शिवगण
शंख शिंग नाद, गर्जे शिवगण 
पायी भक्तजन पायी भक्तजन
ओळंगिती
भाळी अर्धचंद्र, माथी शुभ्र गंगा
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म

भोळा सदाशिव पावतो भक्तासी
भोळा सदाशिव पावतो भक्तासी
उद्धरी दीनासी नीलकंठ
उद्धरी दीनासी नीलकंठ
हरहर शंकर सांब सदाशिव
हरहर शंकर सांब सदाशिव
सांब सदाशिव त्रिपुरारी
सांब सदाशिव त्रिपुरारी
भाळी अर्धचंद्र, माथी शुभ्र गंगा
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म
लिंपिले सर्वांगा चिताभस्म
हरहर शंकर सांब सदाशिव
हरहर शंकर सांब सदाशिव
हरहर शंकर सांब सदाशिव

हरहर शंकर सांब सदाशिव
हरहर शंकर सांब सदाशिव
हरहर शंकर सांब सदाशिव


Singer -विठ्ठल शिंदे VITHAL SHINDE
Movie / Natak / Album -BHAKTIGEET