अश्रू ASHRU

मंदिरात गेलो..... फक्त दर्शनासाठी !
बाहेर येताच गराडा पडला...
"काय मागितलं? खरं सांग, काय मागितलंस?"

"काहीच नाही ! सारखं काय मागत राहायचं??"
सरळ साधं उत्तर !
पण छे ! त्यांना पटेल तर शपथ !
तसे हट्‌टी आहेत ते ...
पापणी हातावर घेऊन सतत काही ना काही मागतंच असतात...
कित्ती केवढाल्ल्याला ईच्छा त्या!
पण साऱ्या कशा एकवटून राहिल्याहेत...
फक्त एकाच प्रेरणेकडे !!
असो .

तिथून निघणार ... तो समोर भिक्षुक
चिल्लरचा खणखणाट झाला, तसा तिने हात वर केला
आशीर्वादासाठी !
ना माझा नमस्कार दिसला तिला ...ना पैसा !
तरीही न मागताच दुवा दिल्या तिने
कदाचित लाभतीलही मला त्या !

कोण जाणे?
समोरच्या बुडूख अंधारात,
कित्येक स्वप्नं पाहिली असतील तिने !
साकार होण्यासाठी कदाचित माझ्या नशीबाला
बहाल करू पहात असावी ती...

काहीही असो,
मला मनापासून बरं वाटलं दर्शनाने !
सोबत तिचे शब्दही कानात घुमत राहिलेच,
"काळजी घे !"
दोनच शब्द ..... पण काळजाला भिडले..

रस्ता ओलांडताच अश्रूंचा बांध फुटला
कधीकधी आसवांनाही काही कारण लागत नाही...
हा देव तरी कसा ए ना ... अगदी दाट धुक्यासारखा !
समोरचं नीटसं दाखवतही नाही !
आणि उजाडल्यावर रहातही नाही !!

Music -तेजस चव्हाण TEJAS CHAVHAN
Singer -शंकर जांभळकर - प्राजक्ता गव्हाणे SHANKAR JAMBHALAKAR-PRAJKATTA GAVHANE
Movie / Natak / Album -कण्हेरीची फुले (२०१२)  KANHERACHI FULE

No comments:

Post a Comment