रान मोगरी हवा कापरी RAN MOGRI HAWA KAAPRI

रान मोगरी हवा कापरी
त्यात चांदणे दवभरले 
काजळ अलगद थरथरले

जलावरी बघ निळा कवडसा  
त्यात पांढरा दिसे थवा
राजस हाका जांभुळ मोका
किती वेधले मन चुकले

जरा शेंदरी रेघ बावरी
गालावरती ओघळता 
मिठीतल्या भेटीत नव्याने 
कालिज सुरात गुनगुनले

ऐलपैल हा पूर फुलांचा  
गंध मोहिनी इंद्रधनु
पहाटगाने रंग उखाणे
अधरावरूनी बघ उकले


Lyrics- प्रवीण दवणे  PRAVIN DAVNE
Music -  अनिल मोहिले ANIL MOHILE
Singer - उषा मंगेशकर    USHA MANGESHKAR

No comments:

Post a Comment