पुन्हा मजसी येणे नाही PUNHA MAJASI YENE

ना ना ना ना  पुन्हा मजसी येणे नाही
धन भरून भरून झरे गगन वरुण
कुणी साजन दुरून मज दिसे की हसे ,सई बाई ग

बोलती चूड़े किण किण किण ,कलशी जल गा ते
नूपुर बोले छुन छुन छुन ,पाऊल पुढे जा ते ग
नवल घड़े अहा की अहा ,की अहा
ह्रदय धडधडे ,की उड़े पदर सई बाई ग

गहन वन झा ले ग शीतल वारा
भिजली तनु सा री ग झेलून धारा
नाही सुचत काम नाही रुचत धाम

पवन वाजे सन सन सन , वेढून मज घेतो ग
नयन झरे अहा की अहा ,की अहा
कुणी साजन दुरून मज दिसे की हसे ,सई बाई गLyrics -शांता शेळके SHAANTA SHELAKE
Music -मानस मुखर्जी MANAS MUKHARJI
Singer -उषा मंगेशकर USHA MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album -बन्याबापु  BANYABAPU

No comments:

Post a Comment