लागे ना लागे ना रे LAGE NA LAGE NA RE

लागे ना लागे ना रे
थांग तुझ्या ह्रद्याचा

लागे ना लागे ना रे
थांग तुझ्या ह्रद्याचा

शांत किनारयापरी पाहसी

शांत किनारयापरी पाहसी

खेळ धुंद लहरीचा
लागे ना लागे ना रे थांग तुझ्या ह्रदायिचा

कितिका लाटा धावत येती
आपुले हितगुज सांगू पाहती
भाव तुझ्या परी मुद्रेवरती
अबोल पाषाणांचा
लागे ना लागे ना रे
तुला न दिसते ,तुला न कळते
तुझ्यात किती मी रंगून जाते
धरशील का रे माझ्यासंगे
सुर प्रेम गीतांचा
लागे ना लागे ना रे

प्रेम भावना क्षणभराची
भुलच केवळ माझी तुमची
दोन पाखरे दुरावायाची \
काय नेम दैवाचा
लागे ना लागे ना रे
लागे ना लागे ना रे
थांग तुझ्या ह्रद्याचा

Lyrics -यशवंत पेठकर  YASHAWANT PETHAKAR
Music -यशवंत देव YASHAWANT DEV
Singer -उषा मंगेशकर USHA MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album -माझा मुलगा  MAJHA MULAGA

No comments:

Post a Comment