जे तुझाचसाठी JE TUJHACHSATHI

जे तुझाचसाठी होते केवळ फुलले
वाटेत तुझ्या मी फुल ठेउनी गेले 

रथ ऐश्वर्याचा या वाटेन गेला
जयघोष तुझा  मग सर्व जगाने केला
मी दुर एकटी माझे डोळे ओले

त्या फुलसारखी अबोल माझी प्रीत 
ती अबोल पूजा या माझ्या हृदयात
नच ओठावरती नाव तुझे कधी आले  

तुज कसे कळावे देवा नाही कळले
मी दुर अलक्षित तुजसाठी तळमळले
त्या फुलात माझे ह्रदय ठेवूनी गेले

जे तुझाचसाठी होते केवळ फुलले
वाटेत तुझ्या मी फुल ठेउनी गेले

Lyrics -मंगेश पडगावकर  MANGESH PADGAWAKAR
Music -विश्वनाथ मोरे VASHWANATH MORE
Singer -उषा मंगेशकर USHA MANGESHKAR
Movie / Natak / Album - बन्याबापु  BANYABAPU

No comments:

Post a Comment