जादु JADOO

जादु ही  कशी जादु जादु जादु
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
चांदन उन्हाच,त्यात पाहिले तुला मी
भान कुठलेही आता रहातच नाही
सोप होत सार,तुला पाहण्या आधी
भान कुठलेही आता रहातच नाही
नजरेत लाख वाटले तुझा आता
वारा उरातूनच वहातच नाही
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
तेच डोळे,तेच आसु तरी वेगळे
रंग मोतीचा वय तुझे कोवळे
तहान लागली या जिवाला तुझी
इथे तिथे कुठे आता पहातच नाही
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
मिटतो डोळ्यांना अन मन जागे व्हावे
उघडले डोळे तरी तुच दिसावे
चांदण्यांची लढतसे तुझे हसने
ररट आता डोळ्यातून सरतच नाही
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
जादु ही  कशी जादु जादु जादु
जादु ही  कशी जादु जादु जादु

Lyrics -अश्विनी शेंडे  ASHWINI SHENDE
Music -निलेश मोहिरीर  NILESH MOHIRIR
Singer -स्वप्निल बांदोडकर  SWAPNIL BANDODKAR
Movie / Natak / Album -श्री  पार्टनर  SHREE PARTNER

No comments:

Post a Comment