हि नवरी असली Hi Navri Asliहि नवरी असली अरे हि मनात ठसली
हिचा नखरा पाहून काळीज उडतय हो...... धक धक धक धक
हा नवरा असला अरे हा कोपऱ्यात बसला
मला येता जाता  चोरून बघतोय हो टक मक टक मक
हि नवरी असली अरे हि मनात ठसली हो .....

मनातल सार सांगून केली कशी चीरवली खोडी
स्वप्नात आता रंगून जाईल दो हंसो कि जोडी
हि पोरगी पटली हो नवरी नटली
पोरं शालू नेसून चमकत जाईल हो.... लक लक लक लक
हा नवरा असला अरे हा कोपऱ्यात बसला
हि नवरी असली अरे हि मनात ठसली हो .....


लगीन झाल्यावर दावीन इंगा समजू नको मला भोळी
कजाग बायिको झालीस तर मी देईन फुटाची गोळी
मी हुकमाची राणी तुला मी पाजीन पाणी
आता तांडव सोडून मांडव घालू ये ..लग बग लग बग
हि नवरी असली अरे हि मनात ठसली
हिचा नखरा पाहून काळीज उडतय हो ....धक धक धक धक

हा नवरा असला अरे हा मनात ठसला
मला येता जाता  चोरून बघतोय हो ...टक मक टक मक
हि नवरी असली अरे हि मनात ठसली
हा नवरा असला अरे हा मनात ठसला हो .....

Lyrics-शांताराम नांदगावकर
Music- अनिल  अरुण Anil Arun
Singer-:  -अनुराधा पौडवाल, सचिन Anuradha puadval -sachin
Movie / Natak / Album - नवरी मिले नवरयाला  Navri Mile Navrala 

No comments:

Post a Comment