चांदण्याची रोषणाई Chandnyachi Roshnai

चांदण्याची रोषणाई
चांदण्याची रोषणाई मी कधी ना पाहते
मी सुधेच्या सागरी त्या नाहते पण नाहते

मी न बघते आमराई फुलवरा चैत्रातला
कोकिळेचे गीत पण मी काळजाने ऐकते

रंगरेषा ताटव्यातील पारख्या सार्‍या मला
मोहिनी गंधातुनी ती जीवनावर वाहते

Lyrics - Kusumagraj
गीत    -    कुसुमाग्रज
Music - Shriniwas Khale
संगीत     -     श्रीनिवास खळे
Singer - Ashalata Vabgavkar
स्वर    -     आशालता वाबगावकर
Natak - Vidushak
नाटक    -    विदूषक

No comments:

Post a Comment