सुखवितो मधुमास,Sukhavito Madhumas Ha

सुखवितो मधुमास हा
मज दावितो नव आस हा ॥

दाह होता विफलतेचा
गूढ माझ्या जीवनी
यामिनीच्या तम विनाशा
लाभते सौदामिनी,
काय दैव विलास हा ॥

No comments:

Post a Comment