सूख संचारक पवन,Sukh Sancharak Pavan

सूख संचारक पवन असे मी
समता सांभाळी

कळी-कळी ते मीच फुलवितो
भेद न मज जवळी

वेली-वेली डोलडोलवी
माझ्या हिंदोळी

सुगंध घ्यावा, सुगंध द्यावा
हाचि धर्म पाळी

No comments:

Post a Comment