स्पर्ष सांगेल सारी,Sparsha Sangel Sari

स्पर्ष सांगेल सारी कहाणी
शब्द बोलू नकोस आज राणी

संथ सागराच्या लाटा किनाऱ्यास येती
फेनफुले वाळुवरती अंथरून जाती
धुंद हृदयातुनी ही आर्त गाणी

हात गुंफिलेले हाती, फुले लाज गाली
मुक्या भावनांना का ही नवी जाग आली
जन्मजन्मांतरीची ही विराणी

No comments:

Post a Comment