संसार-मंदिरी या आता,Sansar Mandiri Ya Aata

संसार-मंदिरी या आता उणे न काही
आनंद नाचतो ग आनंद गीत गाई

झाले सुवासिनी मी हातात राज्य आले
गृहिणीपदावरी मी साऱ्या सुखात न्हाले
ही ठेव वैभवाची नांदे दिशांत दाही

या श्याम-मंजिरीचा वृंदावनी पिसारा
दारात कर्दळीला झुलवी सुगंध वारा
हे झाड अंगणी या रखवालदार राही

पतिरूप देवा माझा सिंहासनी विराजे
गालात हासते मी डोळ्यांत प्रीत लाजे
भाग्यास आज माझ्या उपमा सुचे न काही

No comments:

Post a Comment