साक्षीस चंद्र आणि,Sakshis Chandra Aani

साक्षीस चंद्र आणि हळुवार स्पर्श होते
त्या भोगल्या क्षणांना नव्हतेच काहि नाते

डोळ्यांत बिंब होते नुसते भिजून गेले,
नि:श्वास ते कळ्यांचे कोषांत लाजलेले
होता फुलून आला अंगावरी शहारा
गात्रांत मात्र राजा, कसलेच भान नव्हते !

प्रतिसाद मूक होता ओठांत थांबलेला,
तो शब्द रे सुखाचा हृदयात कोंदलेला
गालांवरी खुळी रे, कळ एक साचलेली
दु:खात की सुखी रे, काहीच ज्ञात नव्हते !

No comments:

Post a Comment