हरि तुझी कळलि चतुराई,Hari Tujhi Kalali Chaturai

हरि, तुझी कळलि चतुराई
हरी रे, भुलायची मी नाही !

गायी मागं गोप दवडुनी
लाखांमधली एक निवडुनी
आडरनि या मला अडवुनी
दाविसी धिटाई !

गरीब भोळ्या जरी गवळणी
खोडी काढिता हो‍उ नागिणी
बळेच घेसी निंदा ओढुनि
काय रे तऱ्हा ही !

मी न एकटी इथे मोहना
जिवंत पुढती वाहे यमुना
धावुन येईल माझ्या वचना
हिरवी वनराई !

No comments:

Post a Comment