वेडी खुळी ही प्रीत मला,Vedi Khuli Preet Mala

वेडी खुळी ही प्रीत मला कोडं घालते
अबोल मी झाले तरी लाज बोलते

माझ्यावानी अल्लड नव्हती ही
गाणं भुंग्याचं कमळाभवती
वाऱ्यासंगं कळी कशी रंग खेळते
लाज बोलते ..... कोडं घालते

वेल झाडाला बिलगून बसली
पायवाटेची हिरवळ हसली
माझ्यात मी दंग अशी धुंद डोलते
लाज बोलते ..... कोडं घालते

ओढ भेटीची मनात राहिना
कसं सांगू मी ओठात येईना
सपनं हे माझं त्याला मीच भाळते
लाज बोलते ..... कोडं घालते

No comments:

Post a Comment